Mua bán nhà riêng tại Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 129
Mua bán Nhà riêng tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 08

32 m2
₫ 3.2 tỷ

02/28/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

₫ 6.2 tỷ

02/28/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 09

31 m2
Đông Nam
2
3
₫ 3.8 tỷ

02/28/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 01

₫ 4.8 tỷ

02/28/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 15

41 m2
₫ 2.8 tỷ

02/28/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 04

₫ 3.2 tỷ

02/28/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 02

32 m2
2
3
₫ 6.95 tỷ

02/27/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

35 m2
₫ 3.6 tỷ

02/27/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 09

72 m2
₫ 5.6 tỷ

02/27/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

₫ 3.8 tỷ

02/27/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 03

54.6 m2
₫ 5.8 tỷ

02/27/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 12

₫ 3.75 tỷ

02/27/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

₫ 5.8 tỷ

02/27/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

54 m2
₫ 5.5 tỷ

02/27/2020