Mua bán Đất nền tại TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1021
Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

87 m2
4
3
₫ 5.8 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

72 m2
5
5
₫ 6.9 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà riêng 10 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Tây

50 m2
10
8
₫ 4.85 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

36.9 m2
₫ 1.38 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

₫ 5.9 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

₫ 4.8 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Tây

₫ 1 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

₫ 8 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

23 m2
Đông Bắc
1
1
₫ 850 triệu

07/04/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Tây

₫ 3.05 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Tây

₫ 3.8 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Tây

₫ 1 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Ðông

₫ 2.65 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Kiểng

₫ 1.95 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

₫ 5.9 tỷ

07/04/2020