Mua bán Nhà riêng tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 921
Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 10

52 m2
2
2
₫ 5.19 tỷ

07/16/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 14

₫ 5.39 tỷ

07/16/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

75 m2
Tây Nam
3
3
₫ 5.9 tỷ

07/16/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 11

₫ 4.85 tỷ

07/16/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 14

72 m2
3
3
₫ 2.4 tỷ

07/16/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 14

20 m2
₫ 3.5 tỷ

07/16/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

₫ 6.5 tỷ

07/16/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 11

52 m2
2
2
₫ 6.4 tỷ

07/14/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 12

60 m2
₫ 8.9 tỷ

07/16/2020

Mua bán Nhà riêng 10 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 12

264 m2
Đông Bắc
10
11
₫ 9 tỷ

07/16/2020

Mua bán Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

31.8 m2
Tây Nam
1
1
₫ 4.7 tỷ

07/16/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 12

93.2 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 4.5 tỷ

07/16/2020