Mua bán nhà riêng tại Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 749
Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Hiệp

₫ 4 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Hiệp Thành

68 m2
2
2
₫ 1.79 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Chánh Hiệp

88 m2
Đông
3
3
₫ 1.7 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Hiệp Thành

110 m2
Đông
3
3
₫ 1.75 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Chánh Hiệp

120 m2
Đông Bắc
3
3
₫ 1.98 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Hiệp

98 m2
Tây
4
4
₫ 2.14 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Hiệp

120 m2
Nam
3
3
₫ 1.89 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Hiệp Thành

150 m2
Đông Nam
3
3
₫ 1.65 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Hiệp Thành

95 m2
3
3
₫ 2.15 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Hiệp Thành

110 m2
Đông Bắc
3
3
₫ 1.76 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Chánh Hiệp

115 m2
Đông Bắc
3
3
₫ 1.84 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Hiệp Thành

90 m2
Đông Bắc
3
3
₫ 2 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Hiệp Thành

150 m2
5
4
₫ 2.45 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Hiệp

105 m2
3
3
₫ 1.75 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

152 m2
4
3
₫ 3.5 tỷ

01/20/2020