Mua bán nhà riêng tại Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 327
Mua bán Nhà riêng  tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 05

₫ 5.9 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 15

108 m2
5
6
₫ 16.3 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 01

₫ 5.5 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 04

₫ 4.7 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 03

₫ 5.8 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 14

44 m2
4
2
₫ 6.15 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 01

140 m2
2
1
₫ 10.2 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 05

54 m2
2
2
₫ 4.95 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 10

₫ 15 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 12

₫ 18.2 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 05

₫ 4.8 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 13

₫ 12.5 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 15

120 m2
₫ 22 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 14

₫ 8.2 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 11

₫ 8.2 tỷ

02/24/2020