Mua bán nhà riêng tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 399
Mua bán Nhà riêng 10 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

160 m2
10
₫ 25 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng 8 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

125 m2
8
₫ 30 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 21.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

₫ 26.7 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng 45 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

176 m2
45
₫ 75 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 22.3 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng 39 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

180 m2
39
₫ 58 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

₫ 15.6 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

200 m2
₫ 185 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

48 m2
6
₫ 13.2 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

₫ 18.9 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng 52 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

196.8 m2
52
₫ 175 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

₫ 8.2 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

138 m2
₫ 65 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

₫ 7.49 tỷ

12/05/2019