Mua bán nhà riêng tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 364
Mua bán Nhà riêng tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

57 m2
₫ 23 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

52 m2
₫ 9 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

107 m2
₫ 14 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

51 m2
₫ 13.2 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

37 m2
₫ 6.5 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

67 m2
₫ 16 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

72 m2
₫ 17.9 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

108 m2
₫ 20 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

80 m2
₫ 18 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

81 m2
₫ 19.5 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

70 m2
₫ 20.5 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

54 m2
₫ 8 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

85 m2
₫ 12.5 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

56 m2
₫ 12.3 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

40 m2
₫ 7.5 tỷ

02/24/2020