Mua bán Nhà riêng tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

1 - 15 của 154
Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

52 m2
Đông Nam
3
3
₫ 1.35 tỷ

07/02/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

55 m2
Đông
3
3
₫ 1.66 tỷ

07/02/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

₫ 1.59 tỷ

07/02/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Bắc Sơn

160 m2
4
3
₫ 1.16 tỷ

07/02/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Thị Trấn An Dương

190 m2
3
2
₫ 1.15 tỷ

07/02/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

180 m2
4
3
₫ 1.25 tỷ

07/02/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

180 m2
4
3
₫ 1.45 tỷ

07/02/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Thị Trấn An Dương

100 m2
2
1
₫ 2.5 tỷ

07/02/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Nam Sơn

55 m2
3
2
₫ 1.22 tỷ

07/01/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Đồng Thái

65 m2
Đông Nam
3
3
₫ 1.39 tỷ

07/01/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

75 m2
2
1
₫ 850 triệu

07/01/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Thị Trấn An Dương

64 m2
Tây
2
1
₫ 1 tỷ

07/01/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Thị Trấn An Dương

66 m2
Bắc
4
3
₫ 2.442 tỷ

07/01/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Thị Trấn An Dương

₫ 1150 tỷ

07/01/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Đặng Cương

₫ 700 triệu

07/01/2020