Mua bán Nhà riêng tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

1 - 15 của 5035
Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Mai

₫ 4 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Mai

46 m2
4
4
₫ 4.1 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

40 m2
4
4
₫ 3.3 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

₫ 4 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

34 m2
₫ 3.15 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

30 m2
2
₫ 3.2 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

61 m2
4
4
₫ 3 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thượng Đình

₫ 3 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

33 m2
3
₫ 3.3 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

37 m2
3
3
₫ 3.15 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

35 m2
3
3
₫ 3.3 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

60 m2
₫ 3.3 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

60 m2
4
4
₫ 3.25 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

63 m2
6
6
₫ 4 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

₫ 4.7 tỷ

07/09/2020