Mua bán nhà riêng tại Quận Hà Đông, TP.Hà Nội

1 - 15 của 774
Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Văn Quán

50 m2
2
₫ 1.63 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường La Khê

₫ 4.2 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Dương Nội

₫ 1.8 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Quang Trung

₫ 2.9 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường La Khê

32 m2
3
3
₫ 1.8 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường La Khê

32 m2
3
3
₫ 1.8 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Hà Cầu

32 m2
Nam
4
4
₫ 1.99 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Văn Quán

44 m2
Nam
5
4
₫ 3.3 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Hà Cầu

48 m2
₫ 50 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Văn Quán

36 m2
₫ 60 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Phúc La

43 m2
2
2
₫ 3.05 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Hà Cầu

₫ 32000 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Kiến Hưng

₫ 4 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Mỗ Lao

₫ 10.7 tỷ

01/19/2020