Mua bán nhà riêng tại Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

1 - 15 của 1888
Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Quốc Tử Giám

₫ 3.2 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Kim Liên

₫ 2.95 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Khâm Thiên

₫ 4.6 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

30 m2
₫ 2.4 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

₫ 2.4 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Cát Linh

₫ 3.35 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ngã Tư Sở

40 m2
4
3
₫ 6.7 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ngã Tư Sở

₫ 4.3 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Thịnh Quang

₫ 5.8 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ngã Tư Sở

₫ 3.8 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Liệt

50 m2
₫ 10 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

₫ 2.95 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Liệt

₫ 5.8 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Văn Chương

₫ 4.6 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Tự

65 m2
3
1
₫ 1.35 tỷ

04/06/2020