Mua bán nhà riêng tại Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

1 - 15 của 1760
Chính chủ bán nhà 29 ngõ 2 hoàng quốc việt.

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Nghĩa Đô

52 m2
Đông Nam
6
4
₫ 3.95 tỷ

02/17/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

₫ 13 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

₫ 17 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Nghĩa Đô

₫ 3.85 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Nghĩa Tân

64 m2
Nam
₫ 12.3 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

81 m2
₫ 14 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Nghĩa Đô

₫ 4.4 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Quan Hoa

₫ 12.8 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng

34 m2
₫ 5 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng

₫ 3.3 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Nghĩa Đô

₫ 15.5 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Nghĩa Đô

₫ 11.5 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

₫ 4.9 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Nghĩa Đô

₫ 14.5 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

₫ 4.6 tỷ

02/21/2020