Mua bán Nhà riêng tại Quận Ba Đình, TP.Hà Nội

1 - 15 của 2755
Mua bán Nhà riêng  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

₫ 5.5 tỷ

08/05/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Ngọc Hà

35 m2
₫ 2.5 tỷ

08/05/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Ngọc Hà

35 m2
₫ 2.5 tỷ

08/05/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Cống Vị

₫ 2.8 tỷ

08/05/2020

Mua bán Nhà riêng 12 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Ngọc Hà

65 m2
12
₫ 16.5 tỷ

08/05/2020

Mua bán Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Cống Vị

46 m2
Tây Bắc
6
₫ 4.2 tỷ

08/05/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Vĩnh Phúc

37 m2
Tây Nam
3
₫ 4.28 tỷ

08/05/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Liễu Giai

50 m2
Bắc
4
₫ 7.5 tỷ

08/05/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Ngọc Khánh

70 m2
4
₫ 7.5 tỷ

08/05/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Cống Vị

50 m2
4
5
₫ 5.65 tỷ

08/05/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

₫ 2.85 tỷ

08/05/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

₫ 3.5 tỷ

08/05/2020

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

40 m2
5
4
₫ 21 tỷ

08/05/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

₫ 2.3 tỷ

08/05/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

₫ 3.35 tỷ

08/05/2020