Mua bán nhà riêng tại Thành phố Nam Định, Nam Định

1 - 15 của 17
Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Phường Vị Xuyên

42 m2
Tây Nam
3
2
₫ 1.1 tỷ

01/16/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Xã Lộc Vượng

41 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 900 triệu

01/16/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Phường Trần Tế Xương

47 m2
Tây Bắc
3
2
₫ 1.1 tỷ

01/16/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Phường Trường Thi

85 m2
Tây Bắc
4
3
₫ 1.95 tỷ

01/16/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Xã Lộc Hạ

48 m2
Tây Bắc
3
2
₫ 700 triệu

01/16/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Phường Trường Thi

44 m2
Đông Nam
3
2
₫ 1.35 tỷ

01/16/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Phường Năng Tĩnh

53 m2
Tây Nam
2
1
₫ 450 triệu

01/15/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Phường Trường Thi

48 m2
Nam
2
1
₫ 530 triệu

01/15/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Phường Trường Thi

50 m2
Tây
2
2
₫ 750 triệu

01/15/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Phường Trần Đăng Ninh

45 m2
Tây Nam
2
2
₫ 700 triệu

01/15/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Xã Lộc Hoà

88 m2
Đông
3
3
₫ 1.95 tỷ

01/12/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Xã Lộc Vượng

81 m2
Tây Nam
3
43
₫ 2.7 tỷ

01/10/2020

Mua bán Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Xã Mỹ Xá

50 m2
Đông
1
1
₫ 330 triệu

01/07/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Phường Văn Miếu

47 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 740 triệu

01/07/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Xã Lộc An

40 m2
Tây Bắc
3
2
₫ 950 triệu

01/07/2020