Mua bán Nhà riêng tại Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

1 - 15 của 229
Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 8

66 m2
Tây Bắc
2
1
₫ 2.9 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 4

150 m2
Tây Nam
2
1
₫ 3 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 6

₫ 6 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 3

116 m2
Đông Nam
4
3
₫ 5.8 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 4

64.3 m2
Nam
3
3
₫ 4.5 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng 10 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 3

₫ 11 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 7

91 m2
Tây
3
3
₫ 3.9 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng 10 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 4

101.24 m2
Tây Nam
10
11
₫ 12 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 12

300 m2
Tây Nam
5
2
₫ 4.7 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 3

61 m2
Bắc
3
4
₫ 5.4 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 5

68.63 m2
Đông
2
2
₫ 2.8 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 7

204 m2
Tây Nam
3
1
₫ 6.1 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 2

40 m2
4
3
₫ 4.1 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 6

32.5 m2
2
1
₫ 3 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 4

51.6 m2
Bắc
3
2
₫ 4.95 tỷ

05/26/2020