Mua bán nhà phố tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

1 - 11 của 11
Mua bán Nhà phố  tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Khai Quang

80 m2
Tây Nam
₫ 4.3 tỷ

11/7/2019

Mua bán Nhà phố  tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Liên Bảo

96 m2
₫ 3.33 tỷ

6/28/2018

Mua bán Nhà phố  tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Khai Quang

240 m2
Đông Nam

8/3/2017

Mua bán Nhà phố  tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Ngô Quyền

85 m2
Đông Nam
₫ 1.615 tỷ

3/10/2017

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Liên Bảo

100 m2
Tây
4
2
₫ 3.5 tỷ

6/9/2016

Mua bán Nhà phố  tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Khai Quang

104 m2
₫ 748.8 triệu

5/12/2016

Mua bán Nhà phố  tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Khai Quang

88 m2
Đông
₫ 633 triệu

5/6/2016

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Liên Bảo

85 m2
Tây
5
2
₫ 2.5 tỷ

4/24/2016

Mua bán Nhà phố  tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Khai Quang

104 m2
₫ 748.4 triệu

4/23/2016

Mua bán Nhà phố  tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Khai Quang

104 m2
₫ 748.8 triệu

4/19/2016

Mua bán Nhà phố  tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Khai Quang

250 m2
Đông Nam

4/15/2016