Mua bán nhà phố tại Vĩnh Long, Vĩnh Long

1 - 15 của 30
Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Vĩnh Long

Vĩnh Long, Vĩnh Long, Phường 3

88 m2
Tây Bắc
3
2
₫ 1.5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Vĩnh Long

Vĩnh Long, Vĩnh Long, Xã Tân Ngãi

327 m2
Tây Nam
4
4
₫ 1.32 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Vĩnh Long

Vĩnh Long, Vĩnh Long, Phường 8

88 m2
Đông Nam
2
1
₫ 800 triệu

11/14/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Vĩnh Long

Vĩnh Long, Vĩnh Long, Phường 8

454 m2
Đông Nam
4
3
₫ 4.7 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Vĩnh Long

Vĩnh Long, Vĩnh Long, Xã Tân Ngãi

200 m2
Đông Nam
3
4
₫ 780 triệu

11/13/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Vĩnh Long

Vĩnh Long, Vĩnh Long, Phường 4

136 m2
3
3
₫ 2.3 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Vĩnh Long

Vĩnh Long, Vĩnh Long, Xã Tân Ngãi

200 m2
Đông Nam
3
4
₫ 780 triệu

11/12/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Vĩnh Long

Vĩnh Long, Vĩnh Long, Phường 4

₫ 2.86 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Vĩnh Long

Vĩnh Long, Vĩnh Long, Xã Tân Ngãi

200 m2
Đông Nam
3
4
₫ 780 triệu

11/11/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Vĩnh Long

Vĩnh Long, Vĩnh Long, Phường 4

₫ 2.8 tỷ

11/8/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Vĩnh Long

Vĩnh Long, Vĩnh Long, Xã Tân Ngãi

200 m2
Đông Nam
3
4
₫ 780 triệu

11/8/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Vĩnh Long

Vĩnh Long, Vĩnh Long, Phường 4

266 m2
Đông Nam
3
4
₫ 4.6 tỷ

11/8/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Vĩnh Long

Vĩnh Long, Vĩnh Long, Xã Tân Ngãi

200 m2
Đông Nam
3
4
₫ 780 triệu

11/7/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Vĩnh Long

Vĩnh Long, Vĩnh Long, Phường 4

341 m2
Đông Nam
5
5
₫ 5.1 tỷ

11/7/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Vĩnh Long

Vĩnh Long, Vĩnh Long, Phường 4

50 m2
Đông Nam
3
3
₫ 2.3 tỷ

11/6/2019