Mua bán nhà tại Tây Ninh

1 - 15 của 15
TOP
Nhà bán ở trung tâm tp Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 1

97 m2
₫ 900 triệu

6/15/2016

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 1

100 m2
3
2
₫ 28 triệu

11/12/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 7

120 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 3.5 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 6

₫ 2 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 7

110 m2
3
2
₫ 32 tỷ

11/10/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 7

110 m2
3
2
₫ 20 triệu

11/5/2019

Mua bán Nhà phố  tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 4

160 m2
₫ 2.15 tỷ

6/28/2018

Mua bán Nhà phố  tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 7

45 m2
₫ 250 triệu

11/30/2017

Mua bán Nhà phố  tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 4

75 m2
Bắc
₫ 4.2 tỷ

4/26/2017

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 4

75 m2
Bắc
4
5
₫ 3 tỷ

4/4/2017

Mua bán Nhà phố 8 phòng ngủ tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 2

75 m2
Đông
8
5
₫ 4.3 tỷ

10/21/2016

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 2

75 m2
Đông
4
4
₫ 4.3 tỷ

10/20/2016

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 7

25 m2
2
2
₫ 600 triệu

2/16/2016

Mua bán Nhà phố  tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 5

240 m2
₫ 1.6 tỷ

2/16/2016

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 4

512 m2
3
1
₫ 3.2 tỷ

12/2/2015