Mua bán Nhà phố tại Trà Vinh, Trà Vinh

1 - 9 của 9
Mua bán Nhà phố  tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 7

100 m2
Tây Nam
₫ 4.316 tỷ

07/29/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 7

288 m2
4
4
₫ 3.4 tỷ

07/29/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 7

113 m2
Tây Bắc
4
4
₫ 6.052 tỷ

07/29/2020

Mua bán Nhà phố  tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Xã Long Đức

₫ 1.7 tỷ

07/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 7

45 m2
₫ 250 triệu

11/30/2017

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 4

75 m2
Bắc
4
5
₫ 3 tỷ

04/04/2017

Mua bán Nhà phố 8 phòng ngủ tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 2

75 m2
Đông
8
5
₫ 4.3 tỷ

10/21/2016

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 2

75 m2
Đông
4
4
₫ 4.3 tỷ

10/20/2016

Mua bán Nhà phố  tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 5

240 m2
₫ 1.6 tỷ

02/16/2016