Mua bán Nhà phố tại Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 7121
Siếu mẫu Biệt Thụ MINi Phố 2020-4.5x17m 1 lửng 3 lầu.hẻm 6m,

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

76.5 m2
Tây Nam
₫ 7.3 tỷ

06/25/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

3000 m2
₫ 200 tỷ

07/07/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 03

40 m2
4
4
₫ 4.5 tỷ

07/07/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 03

46 m2
3
3
₫ 3.8 tỷ

07/07/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 05

150 m2
4
5
₫ 7.2 tỷ

07/07/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 10

₫ 4 tỷ

07/07/2020

Mua bán Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 05

250 m2
8
8
₫ 7.2 tỷ

07/07/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

80 m2
4
5
₫ 13.6 tỷ

07/07/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

150 m2
4
4
₫ 7.2 tỷ

06/23/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

52 m2
4
4
₫ 7 tỷ

06/26/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 03

32.5 m2
3
₫ 4.4 tỷ

06/23/2020