Mua bán Nhà phố tại Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1527
TOP
Bán Nhà Nguyễn Văn Công HXH. DT: 60m2, Giá: 4.8 Tỷ.

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

60 m2
3
4
₫ 4.8 tỷ

05/13/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

75 m2
₫ 10 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

98 m2
₫ 12.8 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 11

₫ 6.95 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 01

45 m2
₫ 4.3 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 17

93 m2
₫ 7.5 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 16

106 m2
₫ 7.9 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 6

132 m2
₫ 11.3 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 11

55 m2
₫ 5.5 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 05

308 m2
₫ 32 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 6

102 m2
₫ 9.5 tỷ

05/27/2020