Mua bán Nhà phố tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 2282
Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

₫ 31 tỷ

08/10/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 14

100 m2
2
2
₫ 18 tỷ

08/10/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

80 m2
Tây Nam
4
5
₫ 6.5 tỷ

08/10/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 12

48 m2
Nam
4
5
₫ 5.04 tỷ

08/10/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 12

480 m2
₫ 260 tỷ

08/10/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 12

49.6 m2
Nam
4
3
₫ 8.07 tỷ

08/10/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

₫ 110 tỷ

08/10/2020