Mua bán Nhà phố tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1761
TOP
Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 14

32 m2
2
1
₫ 3.05 tỷ

07/05/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

₫ 8.5 tỷ

07/05/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 24

₫ 9.6 tỷ

07/05/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 06

₫ 7.9 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 06

₫ 7.2 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 11

₫ 5.5 tỷ

07/04/2020