Mua bán Nhà phố tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1851
TOP
Cần bán nhà mặt tiền Trần Bình Trọng quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 05

146 m2
Nam
6
6
₫ 27 tỷ

07/08/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 11

50 m2
₫ 4.85 tỷ

07/13/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 11

50 m2
₫ 4.85 tỷ

07/13/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 03

₫ 3 tỷ

07/13/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 05

68 m2
₫ 12 tỷ

07/13/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 12

₫ 4.35 tỷ

07/13/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 12

₫ 8 tỷ

07/13/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 12

₫ 8 tỷ

07/13/2020