Mua bán Nhà phố tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1788
TOP
Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 11

52.5 m2
3
2
₫ 4.5 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 11

56 m2
₫ 6.35 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 05

80 m2
3
2
₫ 6.1 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 05

80 m2
3
2
₫ 6.1 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 05

79 m2
3
2
₫ 6.099 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 05

80 m2
2
₫ 4.9 tỷ

07/04/2020