Mua bán nhà phố tại P.Bình Hưng Hoà, Quận Bình Tân

1 - 12 của 12
Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, P.Bình Hưng Hoà

103 m2
₫ 5.45 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, P.Bình Hưng Hoà

86 m2
₫ 1.5 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà phố 7 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, P.Bình Hưng Hoà

418 m2
Đông Bắc
7
4
₫ 17 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, P.Bình Hưng Hoà

80 m2
5
4
₫ 5 tỷ

11/9/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, P.Bình Hưng Hoà

64 m2
4
4
₫ 4.5 tỷ

11/9/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, P.Bình Hưng Hoà

66 m2
4
4
₫ 4.8 tỷ

11/9/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, P.Bình Hưng Hoà

100 m2
₫ 15 tỷ

11/3/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, P.Bình Hưng Hoà

60 m2
2
2
₫ 5.5 tỷ

11/2/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, P.Bình Hưng Hoà

₫ 4.8 tỷ

10/31/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, P.Bình Hưng Hoà

88 m2
₫ 1600 tỷ

10/30/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, P.Bình Hưng Hoà

60 m2
₫ 3.45 tỷ

6/28/2018

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, P.Bình Hưng Hoà

64 m2
₫ 3.55 tỷ

5/15/2018