Mua bán Nhà phố tại Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 217
Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 06

170 m2
₫ 14 tỷ

07/07/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 04

56 m2
₫ 8.2 tỷ

07/07/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 02

₫ 8.5 tỷ

07/07/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 03

₫ 7.3 tỷ

07/07/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 11

₫ 9.8 tỷ

07/07/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 04

160 m2
₫ 17.3 tỷ

07/07/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 14

₫ 6.8 tỷ

07/07/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

90 m2
5
5
₫ 8 tỷ

07/07/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 09

₫ 3.9 tỷ

07/06/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 03

42 m2
₫ 5.6 tỷ

07/06/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

₫ 25 triệu

07/06/2020