Mua bán nhà phố tại Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 293
Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 01

52 m2
₫ 4.5 tỷ

02/28/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 01

52 m2
₫ 4.5 tỷ

02/28/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 01

70 m2
₫ 7 tỷ

02/28/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 01

72 m2
₫ 7.95 tỷ

02/28/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 01

53 m2
₫ 4.5 tỷ

02/28/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 03

₫ 5.6 tỷ

02/28/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 12

₫ 7.68 tỷ

02/28/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 01

72 m2
₫ 7.95 tỷ

02/28/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 01

52 m2
₫ 4.5 tỷ

02/28/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 01

72 m2
₫ 7.95 tỷ

02/28/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 03

53 m2
₫ 5 tỷ

02/28/2020