Mua bán nhà phố tại Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 254
Mua bán Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

1072 m2
1
1
₫ 85 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 01

44.5 m2
1
₫ 2.7 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 11

89 m2
₫ 10.2 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 07

51 m2
Đông Bắc
2
1
₫ 2.5 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

₫ 6 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

100 m2
₫ 8 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

399 m2
₫ 8.3 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

100 m2
₫ 7.95 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

33 m2
₫ 2.45 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 04

160 m2
₫ 16.8 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 04

80 m2
₫ 8.9 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

25 m2
₫ 2.3 tỷ

02/24/2020