Mua bán nhà phố tại Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 283
TOP
Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 01

₫ 7.5 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 08

100 m2
₫ 9.3 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 14

₫ 8.9 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 06

80 m2
₫ 1.8 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

₫ 3.6 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 04

50 m2
Đông Nam
4
3
₫ 5.8 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 9 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 06

100 m2
Đông Nam
9
11
₫ 6.1 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

₫ 2.89 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

70 m2
₫ 3.3 tỷ

02/21/2020