Mua bán Nhà phố tại Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 283
Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

5 m2
₫ 850 triệu

05/25/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 15

₫ 6.5 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 03

₫ 20 triệu

05/25/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 02

40 m2
3
4
₫ 6.4 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 15

31 m2
₫ 2.9 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

58 m2
₫ 7.2 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 02

44 m2
₫ 4.8 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

142 m2
4
3
₫ 3.39 tỷ

04/28/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 02

₫ 9 tỷ

05/24/2020