Mua bán Nhà phố tại Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 235
Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 07

₫ 7.5 tỷ

07/16/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 08

67 m2
5
5
₫ 6.8 tỷ

07/16/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

56 m2
5
4
₫ 3.59 tỷ

07/15/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 04

120 m2
₫ 10.8 tỷ

07/15/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 04

80 m2
₫ 8.9 tỷ

07/15/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 12

₫ 6.5 tỷ

07/15/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

₫ 22.5 tỷ

07/15/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 04

41 m2
2
2
₫ 1.98 tỷ

07/15/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 11

43 m2
2
2
₫ 1.9 tỷ

07/15/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 04

43 m2
₫ 10 tỷ

07/15/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 02

₫ 6.7 tỷ

07/15/2020