Mua bán Nhà phố tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1592
Nhà phố đường Huỳnh Tấn Phát DT 5 x 16m, Full nội giá 6.3 tỷ

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

320 m2
Tây Nam
4
5
₫ 6.3 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 38 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 34 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 23.5 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 30 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 33 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 29 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 30 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 32 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 32 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 26 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 31 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 28.8 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Kiểng

₫ 22 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 30 tỷ

07/09/2020