Mua bán Nhà phố tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1009
Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Tây

₫ 5.2 tỷ

04/10/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

200 m2
5
6
₫ 19.5 tỷ

04/10/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Kiểng

₫ 27 tỷ

04/10/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Quy

144 m2
Bắc
₫ 27.4 tỷ

04/10/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Quy

₫ 7.6 tỷ

04/10/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Quy

₫ 9.5 tỷ

04/10/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

₫ 4.5 tỷ

04/10/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

55 m2
4
5
₫ 5.7 tỷ

04/10/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

₫ 3.65 tỷ

04/10/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Quy

₫ 7.9 tỷ

04/10/2020

Mua bán Nhà phố 7 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Tây

₫ 15 tỷ

04/09/2020

Mua bán Nhà phố 7 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

₫ 16.8 tỷ

04/09/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Bình Thuận

₫ 18 tỷ

04/09/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Quy

₫ 10.5 tỷ

04/09/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Quy

₫ 15.7 tỷ

04/09/2020