Mua bán Đất nền tại Việt Nam

1 - 15 của 1724
Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

₫ 6.3 tỷ

05/28/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 29 tỷ

05/28/2020

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

₫ 8.5 tỷ

05/28/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 33 tỷ

05/28/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Bình Thuận

₫ 5 tỷ

05/28/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 28 tỷ

05/28/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 30 tỷ

05/28/2020

Mua bán Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

₫ 750 triệu

05/28/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Quy

₫ 9.5 tỷ

05/28/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Bình Thuận

48 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1.63 tỷ

05/28/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

49 m2
₫ 1.96 tỷ

05/28/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

₫ 44 tỷ

05/28/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

63 m2
₫ 3.7 tỷ

05/28/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Tây

71 m2
4
₫ 6.99 tỷ

05/28/2020