Mua bán nhà phố tại Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 760
TOP
Cần bán gấp nhà hẻm đường Bà Hom, phường 13, Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 13

68.2 m2
₫ 5.6 tỷ

10/30/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

₫ 5.4 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

₫ 5.4 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

53 m2
₫ 4.05 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

28 m2
₫ 3.05 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 13

49 m2
₫ 5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 12

55 m2
₫ 4.5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

48 m2
₫ 5.2 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

60 m2
₫ 5.4 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 12

67 m2
₫ 6.6 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

₫ 5.4 tỷ

11/14/2019