Mua bán Nhà phố tại Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 740
Mua bán Nhà phố tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

₫ 10 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

₫ 13 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

₫ 12 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 12

₫ 29 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 02

44 m2
₫ 7.9 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

144 m2
₫ 1.7 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

210 m2
Bắc
5
5
₫ 8.5 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 13

80 m2
₫ 4.5 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 07

53 m2
₫ 9.5 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 12

80 m2
₫ 3.1 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 03

88 m2
₫ 27.5 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 14

51 m2
4
4
₫ 5.65 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 05

240 m2
₫ 18 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

39 m2
2
1
₫ 4.45 tỷ

07/04/2020