Cho thuê mặt bằng tại Việt Nam

1 - 15 của 7565
Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

300 m2
₫ 60 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 05

300 m2
₫ 115 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

₫ 98 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

64 m2
₫ 11.7 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

32.5 m2
₫ 10.8 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

76.8 m2
₫ 25 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

80 m2
₫ 21 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

60 m2
₫ 15.2 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

48 m2
₫ 12.7 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 06

51.1 m2
₫ 8.5 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 11

76 m2
₫ 7.8 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 09

88 m2
₫ 8.6 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 06

₫ 10.5 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 05

₫ 18.3 tỷ

12/07/2019