Mua bán nhà phố tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 2690
Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 14

300 m2
6
5
₫ 17.98 tỷ

01/27/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 10

85 m2
5
5
₫ 28.5 tỷ

01/27/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 13

2002 m2
4
3
₫ 8.45 tỷ

01/27/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 13

110 m2
4
3
₫ 14.8 tỷ

01/27/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 08

71 m2
3
2
₫ 25.45 tỷ

01/27/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

142 m2
4
3
₫ 9.68 tỷ

01/27/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

122 m2
4
3
₫ 13.15 tỷ

01/27/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

110 m2
4
3
₫ 25.9 tỷ

01/27/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 11

60 m2
2
1
₫ 1.89 tỷ

01/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 15

82 m2
₫ 25.55 tỷ

01/26/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 10

185 m2
₫ 21.2 tỷ

01/26/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 11

184 m2
₫ 21 tỷ

01/26/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 12

68 m2
₫ 7.2 tỷ

01/26/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

47 m2
₫ 7.3 tỷ

01/26/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

73.5 m2
₫ 29 tỷ

01/26/2020