Mua bán nhà phố tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 3932
Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 43 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

150 m2
3
3
₫ 12.5 triệu

04/06/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 10

525 m2
₫ 100 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

220 m2
₫ 12 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 08

₫ 27.5 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 20.5 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 06

₫ 27.5 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 25.5 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 11

₫ 22 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 23 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 11

₫ 20.5 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

₫ 20.5 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

₫ 25.5 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 55 triệu

04/06/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 08

60 m2
₫ 15.5 tỷ

04/05/2020