Mua bán nhà phố tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 7653
Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

57 m2
₫ 27 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

32 m2
₫ 8 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

38 m2
₫ 4.85 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

32.85 m2
₫ 9.2 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 36.5 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 13

82 m2
₫ 27.5 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 12

82 m2
₫ 18.5 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

₫ 22.5 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 28.3 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

53 m2
₫ 24 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

73 m2
₫ 11 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 05

24 m2
₫ 7 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

49.2 m2
₫ 12.8 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

41.4 m2
₫ 10.5 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

52.2 m2
₫ 16.5 tỷ

12/09/2019