Mua bán kho xưởng tại Phường Cải Đan, Thị xã Sông Công

1 - 15 of 5839
Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

40 m2
₫ 22.5 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 05

68 m2
₫ 20 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

₫ 48 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

65.6 m2
₫ 22 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 09

₫ 15.9 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

79.8 m2
₫ 15.9 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

72 m2
₫ 27.5 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 06

80 m2
₫ 28 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 09

86.4 m2
₫ 15.9 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

75.6 m2
₫ 31 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

46.8 m2
₫ 18 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

58.8 m2
₫ 28 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

72 m2
₫ 27.5 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 65 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 05

162 m2
Đông Bắc
4
4
₫ 6 tỷ

01/19/2020