Mua bán nhà phố tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 7693
Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

₫ 14 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

68 m2
₫ 19 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

104 m2
₫ 25 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

53.4 m2
₫ 12 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

200 m2
₫ 80 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 06

250 m2
₫ 79 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

₫ 29.5 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 09

35 m2
₫ 11.2 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 16 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

170 m2
₫ 80 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

80 m2
₫ 26 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

85 m2
₫ 27.5 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

88 m2
₫ 25 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

90 m2
₫ 18.5 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

80 m2
₫ 16.5 tỷ

12/09/2019