Mua bán nhà phố tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 6428
Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

73 m2
₫ 14.5 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 09

347 m2
₫ 27 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

434 m2
₫ 139 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

401 m2
₫ 70 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 08

90 m2
₫ 51 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 01

80 m2
₫ 22.2 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

30 m2
₫ 5.5 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 13

100 m2
₫ 11 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 14

80 m2
₫ 13 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

42 m2
₫ 4.55 tỷ

11/16/2019