Mua bán nhà phố tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 4109
Chính chủ bán nhà mặt tiền đường Cao thắng

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

₫ 45 tỷ

01/07/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

160 m2
₫ 16.5 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

₫ 20 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 09

₫ 6 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

56 m2
₫ 7.5 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 11

₫ 22 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 09

56 m2
₫ 15.5 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

120 m2
₫ 44.9 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

57 m2
₫ 13.49 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố 54 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

₫ 18.5 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 12

90 m2
₫ 26.8 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

70 m2
₫ 16.5 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 14

40 m2
2
2
₫ 3.65 tỷ

01/20/2020