Mua bán nhà phố tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 6163
Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

₫ 28 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

101 m2
5
₫ 19.8 tỷ

12/11/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

89 m2
₫ 30 tỷ

12/11/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 01

63 m2
₫ 30 tỷ

12/11/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 11

127 m2
₫ 13.5 tỷ

12/11/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

46.2 m2
₫ 12.5 tỷ

12/11/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

35 m2
₫ 6.1 tỷ

12/11/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

30 m2
₫ 7.5 tỷ

12/11/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

₫ 30 tỷ

12/11/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 04

96.5 m2
Đông Nam
4
₫ 19 tỷ

12/11/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

150 m2
₫ 47 tỷ

12/11/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

150 m2
₫ 37 tỷ

12/11/2019