Mua bán nhà tại Cần Thơ

1 - 15 của 6282
Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

45 m2
₫ 19.7 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 14

45 m2
₫ 6.5 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 14

40 m2
5
₫ 5.5 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 14

35 m2
₫ 4.6 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

40 m2
₫ 7.4 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 09

50 m2
₫ 7.2 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

40 m2
2
₫ 7.5 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 04

40 m2
₫ 5.5 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố 13 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

102 m2
13
₫ 70.01 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

224 m2
₫ 60.01 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố 20 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

200 m2
20
₫ 185 tỷ

12/09/2019