Mua bán nhà phố tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 4239
Chính chủ bán nhà mặt tiền đường Cao thắng

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

₫ 45 tỷ

01/07/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 14

32 m2
2
2
₫ 3.6 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 04

25 m2
3
3
₫ 5.3 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

70 m2
5
5
₫ 12.6 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 12

₫ 14 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 08

₫ 5.8 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 08

₫ 16 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 14

64 m2
₫ 19.9 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 09

60 m2
₫ 18.2 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

₫ 420 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

₫ 190 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 08

₫ 26 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 04

160 m2
Đông Bắc
4
5
₫ 8 tỷ

01/19/2020