Mua bán nhà phố tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 2296
Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

₫ 7.2 tỷ

01/27/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 10

22 m2
2
1
₫ 2.4 tỷ

01/27/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 08

142 m2
3
2
₫ 23.39 tỷ

01/27/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

240 m2
4
4
₫ 21.1 tỷ

01/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

48 m2
₫ 5.9 tỷ

01/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 04

₫ 5 tỷ

01/26/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

40 m2
3
₫ 8 tỷ

01/26/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

32 m2
4
4
₫ 7.3 tỷ

01/26/2020

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

32 m2
6
₫ 7.3 tỷ

01/26/2020

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

32 m2
6
₫ 7.3 tỷ

01/26/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

42 m2
₫ 4.55 tỷ

01/26/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

42 m2
₫ 4.55 tỷ

01/26/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

120 m2
₫ 5.9 tỷ

01/26/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

135 m2
₫ 9.2 tỷ

01/26/2020