Mua bán nhà phố tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 6447
Mua bán nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

39 m2
₫ 10 tỷ

10/28/2020

Mua bán nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

100 m2
₫ 35.8 tỷ

10/28/2020

Mua bán nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

130 m2
₫ 65 tỷ

10/28/2020

Mua bán nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 145 tỷ

10/28/2020

Mua bán nhà phố 10 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

95 m2
10
10
₫ 21 tỷ

10/28/2020

Mua bán nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 22 tỷ

10/28/2020

Mua bán nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 32 tỷ

10/27/2020

Mua bán nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

₫ 23.5 tỷ

10/26/2020

Mua bán nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

₫ 23.5 tỷ

10/26/2020

Mua bán nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Kho

₫ 33 tỷ

10/26/2020

Mua bán nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

180 m2
₫ 3.5 tỷ

10/25/2020

Mua bán nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 320 tỷ

10/25/2020

Mua bán nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

80 m2
₫ 5 tỷ

10/24/2020

Mua bán nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

800 m2
₫ 89 tỷ

10/24/2020

Mua bán nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

100 m2
₫ 36 tỷ

10/24/2020