Mua bán Nhà phố tại Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

31 - 45 của 1413
Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

75 m2
3
3
₫ 1.5 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

250 m2
4
5
₫ 3.75 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

₫ 4 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

75 m2
3
3
₫ 1.48 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

75 m2
3
3
₫ 1.48 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

75 m2
3
3
₫ 1.53 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

75 m2
3
3
₫ 1.53 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

350 m2
4
5
₫ 4.5 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

75 m2
3
3
₫ 1.5 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thới An

250 m2
4
5
₫ 4.5 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

56 m2
4
5
₫ 3.75 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thới An

₫ 4 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

80 m2
3
3
₫ 1.45 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thới An

250 m2
4
5
₫ 4.5 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thới An

250 m2
4
5
₫ 4.5 tỷ

07/09/2020