Mua bán nhà phố tại Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1821
Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 06

₫ 9.95 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 16

44 m2
₫ 11.8 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 04

42 m2
₫ 12.8 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 13

60 m2
₫ 10.3 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 02

38.9 m2
₫ 7.6 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 10

81 m2
₫ 16.5 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 06

110 m2
₫ 7 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 04

115 m2
2
3
₫ 22.5 triệu

12/12/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 06

120 m2
₫ 9.8 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 06

68 m2
₫ 21.5 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 03

50 m2
₫ 14 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 05

₫ 20.5 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố 7 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 16

64 m2
7
₫ 22.95 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 11

39 m2
₫ 9 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố 7 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 03

₫ 18.7 tỷ

12/12/2019