Mua bán nhà phố tại Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 7010
Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

44 m2
₫ 4.5 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

44 m2
₫ 4.3 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

44 m2
₫ 4.5 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

44 m2
₫ 4.5 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 13

42 m2
₫ 7 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 13

56 m2
₫ 6.4 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 13

46 m2
₫ 6.9 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 11

100 m2
₫ 31.5 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 11

100 m2
₫ 33 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

76 m2
4
₫ 13 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

69 m2
3
₫ 13 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 11

100 m2
₫ 31.5 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 13

₫ 3.9 tỷ

04/06/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

₫ 20.23 tỷ

04/06/2020