Mua bán nhà phố tại Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 9696
Bán nhà đường Nguyễn Tri Phương quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 08

66 m2
6
6
₫ 15 tỷ

11/7/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

58 m2
₫ 11 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 04

₫ 23.5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 07

96 m2
₫ 16 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 03

60 m2
₫ 13.8 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 13

84 m2
₫ 10 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố 14 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

110 m2
14
₫ 16.8 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 01

69 m2
₫ 22.9 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

33 m2
₫ 11.5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 05

33 m2
₫ 7.7 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

₫ 14.3 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 09

60 m2
₫ 8 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

90 m2
₫ 14 tỷ

11/14/2019