Mua bán nhà phố tại Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 11422
Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 06

₫ 18 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

80 m2
₫ 12 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

100 m2
₫ 16.7 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 11

56 m2
₫ 11.5 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 01

49 m2
₫ 13 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 07

64 m2
₫ 21 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 09

56 m2
₫ 13.5 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 04

64 m2
₫ 10.7 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 07

100 m2
₫ 27 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 04

64 m2
₫ 20.5 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

64 m2
₫ 16.9 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 06

80 m2
₫ 14 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

76 m2
₫ 13.9 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 07

92 m2
₫ 16.8 tỷ

02/26/2020