Mua bán Nhà phố tại Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 7360
Mua bán Nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 09

₫ 11 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 10

30 m2
₫ 4.2 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

63 m2
₫ 14.9 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 06

35 m2
₫ 7.1 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

₫ 8.5 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 08

30 m2
₫ 6.2 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

61 m2
₫ 11.8 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 07

₫ 19 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 03

₫ 6.6 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 11

₫ 5.6 tỷ

07/04/2020