Mua bán nhà phố tại Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 11143
Bán Nhà mặt tiền kinh doanh dược

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

₫ 13.8 tỷ

11/27/2019

Bán nhà đường Nguyễn Tri Phương quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 08

66 m2
6
6
₫ 15 tỷ

11/07/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 07

₫ 28 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 10

55 m2
₫ 6.4 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 09

65 m2
₫ 6.6 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 10

94 m2
₫ 13.6 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 13

38 m2
₫ 5.2 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 01

45 m2
₫ 7.6 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

60 m2
₫ 10 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 01

50 m2
₫ 6.5 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 13

40 m2
₫ 4.9 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 09

₫ 28.5 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

₫ 41.5 tỷ

12/09/2019