Mua bán nhà phố tại Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 10548
Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 01

90 m2
₫ 26.5 tỷ

02/22/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 01

48 m2
₫ 9 tỷ

02/22/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 01

78 m2
₫ 15.5 tỷ

02/22/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

64 m2
₫ 15.9 tỷ

02/22/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 01

49 m2
₫ 13.2 tỷ

02/22/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 01

30 m2
₫ 6.3 tỷ

02/22/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 01

36 m2
₫ 11 tỷ

02/22/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 02

64 m2
₫ 12.5 tỷ

02/22/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

56 m2
₫ 12 tỷ

02/22/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 02

56 m2
₫ 12 tỷ

02/22/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 01

90 m2
₫ 21.7 tỷ

02/22/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 01

73 m2
₫ 14.2 tỷ

02/22/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 01

42 m2
₫ 11.5 tỷ

02/22/2020