Mua bán đất thổ cư tại Xã Vĩnh Tân, Huyện Tân Uyên

1 - 15 của 7998
Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Kho

29 m2
₫ 6.8 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

₫ 11.5 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Kho

350 m2
₫ 138 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

₫ 9 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

₫ 10.5 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 25 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Kho

₫ 12 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

₫ 8.5 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

660 m2
2
2
₫ 340 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 9.7 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Kho

₫ 11 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

64 m2
₫ 28 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

53 m2
₫ 7.3 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

₫ 33.2 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Kho

77.9 m2
₫ 16 tỷ

01/19/2020