Mua bán nhà phố tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 13580
Bán nhà MT đường Nguyễn Trãi, quận 1 (12m x 70m) giá cực rẻ

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

₫ 520 tỷ

11/30/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình

₫ 30 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 300 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 42 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 75 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 265 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

184 m2
₫ 37 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

₫ 35 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 25 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

₫ 13.3 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

₫ 13.2 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 75 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 14.5 tỷ

12/06/2019