Mua bán nhà phố tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 7733
Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

₫ 59.5 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

83 m2
₫ 30.5 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

84 m2
₫ 30.5 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình

80 m2
₫ 23.8 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

₫ 31 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

160 m2
₫ 175 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

20 m2
₫ 4.15 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

165 m2
₫ 175 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

250 m2
₫ 194 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố 64 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

240 m2
64
64
₫ 200 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố 50 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

240 m2
50
50
₫ 195 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố 60 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

240 m2
60
60
₫ 1200 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình

124 m2
3
3
₫ 19 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

37 m2
₫ 7.4 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

₫ 15.5 tỷ

01/20/2020