Mua bán Nhà phố tại Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 696
Siêu B.thự (căn góc) VƯỜN THƯỢNG UYỂN 25x25=625m2 mặt tiền nội bộ 12m ...

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Thị Trấn Nhà Bè

650 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 33 tỷ

06/30/2020

Nhà đẹp bán tại KDCPB nhà bè giá 7.2 tỷ

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Thị Trấn Nhà Bè

180 m2
Tây
3
3
₫ 5.7 tỷ

06/24/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phú Xuân

80 m2
Tây Nam
4
5
₫ 5.95 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

250 m2
Bắc
4
5
₫ 6.4 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Thị Trấn Nhà Bè

40.5 m2
3
3
₫ 2.7 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

250 m2
Tây
3
4
₫ 5.3 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Thị Trấn Nhà Bè

56 m2
4
5
₫ 4.5 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

250 m2
Nam
4
5
₫ 5.3 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Thị Trấn Nhà Bè

120 m2
3
2
₫ 2.6 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

200 m2
Tây Nam
4
3
₫ 4.5 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

200 m2
Đông
5
3
₫ 4.7 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

96 m2
Đông Nam
4
5
₫ 7.6 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Nhơn Ðức

30 m2
Đông
4
3
₫ 1.78 tỷ

07/09/2020