Mua bán nhà phố tại Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

1 - 15 của 50
Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Lạc Viên

50 m2
4
3
₫ 1.8 tỷ

11/6/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đông Khê

70 m2
₫ 7.6 tỷ

6/15/2018

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đông Khê

60 m2
5
₫ 4.8 tỷ

6/15/2018

Mua bán Nhà phố  tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Gia Viên

103 m2
₫ 7.35 tỷ

3/3/2018

Mua bán Nhà phố  tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

54 m2
₫ 2.5 tỷ

3/3/2018

Mua bán Nhà phố  tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Máy Chai

77 m2
₫ 1.8 tỷ

1/8/2018

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đồng Quốc Bình

55 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 3.1 tỷ

12/29/2017

Mua bán Nhà phố  tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Cầu Tre

32 m2
Tây Nam
₫ 620 triệu

10/9/2017

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Vạn Mỹ

46.1 m2
Đông Nam
4
3
₫ 1.45 tỷ

9/3/2017

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Lạch Tray

45 m2
Bắc
3
3
₫ 1.4 tỷ

8/14/2017

Mua bán Nhà phố  tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

140 m2
Tây Nam
₫ 1.8 tỷ

8/11/2017

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Lạch Tray

175 m2
Tây Nam
3
2
₫ 13 tỷ

7/13/2017

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đồng Quốc Bình

160 m2
Đông Bắc
5
5
₫ 12.5 tỷ

7/13/2017

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Vạn Mỹ

90 m2
Bắc
3
2
₫ 2.4 tỷ

7/5/2017

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Lê Lợi

61 m2
Đông Bắc
4
3
₫ 2.05 tỷ

6/12/2017