Mua bán Nhà phố tại Quận Long Biên, TP.Hà Nội

1 - 15 của 769
Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Ngọc Lâm

₫ 44 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

₫ 15.9 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Ngọc Lâm

45 m2
Đông Bắc
4
4
₫ 4.75 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

50 m2
4
₫ 3.6 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

75 m2
₫ 3.4 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

₫ 3.3 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Ngọc Lâm

₫ 6 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Gia Thụy

78 m2
₫ 6.7 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

45 m2
₫ 6.6 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Ngọc Thụy

₫ 1.8 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Gia Thụy

36 m2
Tây Nam
3
4
₫ 3.95 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

106 m2
Tây Nam
5
5
₫ 15.9 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Ngọc Lâm

38 m2
Tây Nam
3
3
₫ 5.35 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

80 m2
Bắc
3
3
₫ 8.6 tỷ

07/09/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

45 m2
Đông Bắc
3
4
₫ 7.5 tỷ

07/09/2020