Mua bán nhà phố tại Quận Long Biên, TP.Hà Nội

1 - 15 của 422
Mua bán Nhà phố tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

30 m2
₫ 2.4 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

50 m2
₫ 6.8 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

34 m2
₫ 2.65 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Gia Thụy

30 m2
3
₫ 2.65 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

95 m2
₫ 14.5 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

45 m2
₫ 4.2 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

90 m2
₫ 10.7 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Đồng

63 m2
₫ 4.95 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Đức Giang

₫ 4.9 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

₫ 2.45 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

₫ 5.3 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Ngọc Lâm

₫ 5.3 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Đức Giang

₫ 6 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

80 m2
₫ 4.05 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Giang Biên

₫ 4.5 tỷ

02/25/2020