Mua bán nhà phố tại Quận Long Biên, TP.Hà Nội

1 - 15 của 291
Cần tìm hàng xóm tốt bụng

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

130 m2
3
3
₫ 2.95 tỷ

01/08/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

₫ 5.4 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

50 m2
2
₫ 5.6 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Giang Biên

₫ 1.971 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

40 m2
Đông Bắc
₫ 2.05 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

31 m2
₫ 1.76 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

36 m2
5
4
₫ 2.8 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

169 m2
3
4
₫ 2.75 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Giang Biên

₫ 2.8 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

49 m2
3
3
₫ 4.9 tỷ

01/17/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Đồng

46 m2
Tây Bắc
₫ 4.65 tỷ

01/16/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

₫ 7.6 tỷ

01/16/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thượng Thanh

₫ 4.9 tỷ

01/16/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Đức Giang

₫ 4.8 tỷ

01/16/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Ngọc Thụy

₫ 2.9 tỷ

01/16/2020