Mua bán nhà phố tại Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội

1 - 15 của 1069
Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ

₫ 4 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ

35 m2
6
₫ 3.79 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ

37 m2
3
3
₫ 2.4 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Giáp Bát

55 m2
4
4
₫ 3.8 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Tân Mai

53 m2
Đông Nam
3
3
₫ 3.2 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

47 m2
4
4
₫ 4.6 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ

35 m2
3
2
₫ 2.68 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

95 m2
₫ 13.8 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Giáp Bát

155 m2
₫ 22 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

109 m2
6
6
₫ 14.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Giáp Bát

41 m2
₫ 5.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

40 m2
₫ 3.3 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

48 m2
₫ 3.8 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

40 m2
₫ 4 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

59 m2
₫ 5.6 tỷ

12/05/2019