Mua bán nhà phố tại Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội

1 - 15 của 1039
Mua bán Nhà phố tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

52 m2
₫ 5.5 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

43 m2
2
₫ 2.6 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

114 m2
2
₫ 13 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

40 m2
2
₫ 2.6 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

115 m2
2
₫ 13 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

43 m2
2
₫ 2.6 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ

35 m2
2
₫ 3 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

51 m2
2
₫ 6.8 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

54 m2
2
₫ 6.8 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Tân Mai

₫ 1.1 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

38 m2
3
3
₫ 2.05 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

35 m2
₫ 2.65 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ

60 m2
4
₫ 3.6 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

42 m2
3
3
₫ 2.6 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố 14 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phố Nam Dư

37 m2
14
₫ 2.4 tỷ

11/17/2019