Mua bán nhà phố tại Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội

1 - 15 của 1161
Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Giáp Bát

43 m2
₫ 3.65 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Giáp Bát

38 m2
₫ 5.75 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

30 m2
₫ 3.2 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Thịnh Liệt

44 m2
2
₫ 2.75 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

35 m2
4
5
₫ 1.95 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Tương Mai

22 m2
2
2
₫ 2.2 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Giáp Nhị

55 m2
Tây Nam
6
6
₫ 11.6 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Tương Mai

35 m2
Tây Bắc
3
4
₫ 3.7 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

120 m2
₫ 13.2 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Giáp Bát

60 m2
₫ 6.5 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Giáp Bát

60 m2
₫ 10.7 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ

71 m2
Đông Nam
4
6
₫ 5.8 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Tương Mai

55 m2
6
4
₫ 4.4 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Mai Động

45 m2
3
3
₫ 2.55 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ

₫ 1.5 tỷ

11/14/2019