Mua bán nhà phố tại Quận Hà Đông, TP.Hà Nội

1 - 15 của 2321
Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Vạn Phúc

50 m2
6
6
₫ 8.2 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Mỗ Lao

53 m2
4
3
₫ 6.7 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Yên Nghĩa

33 m2
3
3
₫ 1.13 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Yên Nghĩa

33 m2
3
3
₫ 1.13 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Hà Cầu

38 m2
4
4
₫ 2.18 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Mỗ Lao

54 m2
5
4
₫ 6.7 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Dương Nội

34 m2
4
3
₫ 1.85 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Văn Quán

39 m2
4
3
₫ 3.1 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Mỗ Lao

55 m2
5
5
₫ 6.7 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Mỗ Lao

55 m2
4
4
₫ 6.7 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Mỗ Lao

55 m2
₫ 6.7 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Văn Quán

40 m2
₫ 3.1 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Mỗ Lao

50 m2
5
5
₫ 6.7 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Mỗ Lao

50 m2
6
₫ 6.7 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Mỗ Lao

42 m2
Tây Nam
5
5
₫ 6.7 triệu

12/10/2019