Mua bán nhà phố tại Quận Hà Đông, TP.Hà Nội

1 - 15 của 1486
Mua bán Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Văn Quán

₫ 3.49 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Quang Trung

₫ 4.91 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Yết Kiêu

₫ 5.4 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Quang Trung

₫ 5.9 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Vạn Phúc

₫ 3.98 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Vạn Phúc

38 m2
Đông Nam
4
3
₫ 2.75 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Hà Cầu

33 m2
Tây Bắc
3
3
₫ 1.9 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường La Khê

500 m2
6
6
₫ 11 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Hà Cầu

50 m2
Đông Bắc
4
4
₫ 3.8 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Mỗ Lao

52 m2
Đông Nam
4
3
₫ 6.7 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Dương Nội

39 m2
Đông Bắc
4
3
₫ 3.1 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Vạn Phúc

38 m2
Nam
4
3
₫ 2.7 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Hà Cầu

42 m2
Đông Nam
4
4
₫ 36 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Mỗ Lao

42 m2
Tây Nam
5
5
₫ 6.7 triệu

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Mỗ Lao

50 m2
6
₫ 6.7 tỷ

02/21/2020