Mua bán nhà phố tại Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

1 - 15 của 2176
Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Văn Chương

₫ 8.5 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Khương Thượng

40 m2
4
3
₫ 5.6 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Khương Thượng

40 m2
Bắc
4
4
₫ 5.6 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

₫ 14 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Quang Trung

₫ 31 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Nam Đồng

₫ 13.5 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Quốc Tử Giám

106 m2
Tây Bắc
₫ 24 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Liệt

₫ 26 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Quốc Tử Giám

₫ 39 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Hàng Bột

35 m2
₫ 14 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

₫ 15.2 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Thịnh Quang

₫ 22.5 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Liệt

10 m2
Đông Bắc
₫ 3.2 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Thịnh Quang

40 m2
₫ 12.8 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Tự

₫ 14 tỷ

02/21/2020