Mua bán Nhà phố tại Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

1 - 15 của 171
Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

40 m2
Đông Nam
4
3
₫ 2.1 tỷ

07/02/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Thị trấn Văn Điển

35 m2
3
₫ 3 tỷ

07/02/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

₫ 2.65 tỷ

07/02/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Thị trấn Văn Điển

37 m2
4
₫ 2.15 tỷ

07/02/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

33 m2
₫ 2.8 tỷ

07/02/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tam Hiệp

38 m2
₫ 1.95 tỷ

07/01/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tứ Hiệp

101.8 m2
Đông Bắc
₫ 3.5 tỷ

07/01/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tứ Hiệp

102 m2
Đông Bắc
₫ 3.5 tỷ

07/01/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

₫ 1.86 tỷ

06/30/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

25 m2
4
₫ 4.3 tỷ

06/30/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

34 m2
₫ 2.6 tỷ

06/30/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tam Hiệp

58 m2
3
₫ 3.95 tỷ

06/30/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Đại Áng

50 m2
₫ 2.87 tỷ

06/29/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

₫ 4.65 tỷ

06/29/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

30 m2
₫ 2.55 tỷ

06/29/2020