Mua bán Nhà phố tại Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

1 - 15 của 197
TOP
Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

₫ 2.6 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Ngọc Hồi

90 m2
6
4
₫ 3.8 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tứ Hiệp

38 m2
5
₫ 2.6 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

40 m2
₫ 2.8 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

32 m2
₫ 2.25 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

60 m2
₫ 6.2 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

32 m2
₫ 2.95 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

₫ 8 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

₫ 17 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Hữu Hòa

₫ 1.8 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Thị trấn Văn Điển

40 m2
₫ 2.6 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tam Hiệp

43 m2
2

05/24/2020