Mua bán nhà phố tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

1 - 15 của 63
Bán tòa nhà căn hộ đường Điện Biên Phủ, DTĐ: 123m2, 4 tầng, 7 căn hộ

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Thanh Khê Đông

441 m2
Đông Bắc
13
13
₫ 7.2 tỷ

02/16/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Xuân Hà

142 m2
Bắc
3
2
₫ 15 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Vĩnh Trung

99 m2
Tây Nam
6
6
₫ 13 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Hòa Khê

45 m2
Đông Bắc
2
1
₫ 3.75 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Vĩnh Trung

99 m2
Tây Nam
6
6
₫ 13 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Hòa Khê

45 m2
Đông Bắc
3
3
₫ 3.75 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Hòa Khê

₫ 2.95 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường An Khê

70 m2
2
₫ 3.9 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây

99 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 2.1 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Xuân Hà

57 m2
Đông
3
2
₫ 2.7 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Chính Gián

58 m2
Bắc
3
2
₫ 3.38 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường An Khê

46 m2
Đông Bắc
₫ 2.1 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Xuân Hà

57 m2
Đông
3
2
₫ 2.7 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Hòa Khê

42 m2
Nam
2
1
₫ 1.69 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Hòa Khê

60 m2
Đông Nam
2
1
₫ 1.69 tỷ

02/25/2020