Mua bán Nhà phố tại Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà

1 - 15 của 17
Mua bán Nhà phố  tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

₫ 22 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

56 m2
Tây
3
2
₫ 3.9 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

56 m2
Tây
3
2
₫ 3.9 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

75 m2
Tây
3
3
₫ 11 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

76 m2
Tây Bắc
3
3
₫ 12.5 tỷ

05/24/2020

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

74 m2
Tây
6
7
₫ 12.95 tỷ

05/23/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

₫ 10.5 tỷ

05/20/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

175 m2
Đông Bắc
3
3
₫ 28.5 tỷ

05/20/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

₫ 6 tỷ

05/18/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

₫ 17 tỷ

05/16/2020

Mua bán Nhà phố 30 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

184 m2
Bắc
30
₫ 46 tỷ

05/16/2020

Mua bán Nhà phố 14 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

₫ 28.5 tỷ

05/16/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

85 m2
Đông Bắc
5
5
₫ 11.5 tỷ

05/16/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

₫ 6.8 tỷ

05/13/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

56 m2
Tây
3
2
₫ 4 tỷ

05/05/2020