Mua bán nhà phố tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

1 - 15 của 84
Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

63 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.8 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

63 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.8 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

92.5 m2
Đông Bắc
4
5
₫ 5.6 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

85 m2
Tây Bắc
2
3
₫ 5.1 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

85 m2
Tây Bắc
2
3
₫ 5.1 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

90 m2
Tây
4
4
₫ 5.3 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

₫ 5.3 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

92.5 m2
Đông Bắc
4
5
₫ 5.6 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Khánh Nam

205 m2
3
4
₫ 1.7 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Khánh Nam

56 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 2.1 tỷ

12/11/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Khánh Nam

56 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 2.1 tỷ

12/11/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

70 m2
Đông Nam
2
1
₫ 1.73 tỷ

12/11/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

70 m2
Đông Nam
2
1
₫ 1.73 tỷ

12/11/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

95 m2
Tây Nam
3
2
₫ 3.5 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Hiệp Nam

125 m2
Đông Bắc
4
3
₫ 6.3 tỷ

12/10/2019