Mua bán nhà phố tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

1 - 15 của 48
Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

₫ 3.7 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

₫ 3.9 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

₫ 5.25 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Hiệp Nam

100 m2
₫ 2.6 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Hiệp Nam

100 m2
₫ 2.6 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Hiệp Nam

100 m2

11/14/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Hiệp Nam

110 m2
₫ 4 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

92.5 m2
Đông Bắc
4
5
₫ 5.6 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

85 m2
Tây Bắc
2
3
₫ 5.1 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

85 m2
Tây Bắc
2
3
₫ 5.1 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

90 m2
Tây
4
4
₫ 5.3 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

₫ 5.3 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

₫ 11 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

76 m2
Tây Nam
3
4
₫ 5.3 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

81 m2
Đông
3
3
₫ 4.05 tỷ

11/14/2019