Mua bán Nhà phố tại Thành Phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

1 - 15 của 20
Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 4

277 m2
Tây Bắc
5
₫ 3.62 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà phố  tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 3

110 m2
Đông Bắc
₫ 6.16 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 3

110 m2
Tây Bắc
4
3
₫ 3.62 tỷ

05/22/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 4

300 m2
Tây Bắc
5
3
₫ 1.75 tỷ

05/19/2020

Mua bán Nhà phố  tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 4

₫ 1.81 tỷ

05/19/2020

Mua bán Nhà phố  tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 4

110 m2
Tây Bắc
₫ 3.575 tỷ

05/18/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 4

110 m2
Tây Bắc
4
₫ 3.62 tỷ

05/18/2020

Mua bán Nhà phố  tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 3

277 m2
Tây Bắc
₫ 3.62 tỷ

05/18/2020

Mua bán Nhà phố  tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 1

111.7 m2
₫ 11 tỷ

05/18/2020

Mua bán Nhà phố  tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 4

110 m2
Tây Bắc
₫ 3.6 tỷ

05/15/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 4

277 m2
Tây Bắc
3
₫ 3.6 tỷ

05/15/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 4

110 m2
3
₫ 3.6 tỷ

05/15/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 4

93 m2
Tây Bắc
3
₫ 3.6 tỷ

05/13/2020

Mua bán Nhà phố  tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 4

₫ 3.62 tỷ

05/12/2020

Mua bán Nhà phố  tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 4

₫ 3.62 tỷ

05/08/2020