Mua bán nhà phố tại Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

1 - 15 của 22
Mua bán Nhà phố tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

93 m2
₫ 4 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

89 m2
Đông
2
2
₫ 1.2 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

70 m2
₫ 2.3 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà phố tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

70 m2
₫ 2.3 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà phố tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

70 m2
₫ 2.1 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà phố tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

₫ 1 triệu

12/05/2019

Mua bán Nhà phố tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

88 m2
Đông Nam
₫ 7 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

70 m2
Đông
₫ 2.4 tỷ

12/04/2019

Mua bán Nhà phố tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

88 m2
Đông Nam
₫ 7 tỷ

12/04/2019

Mua bán Nhà phố tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

237 m2
₫ 13 tỷ

12/04/2019

Mua bán Nhà phố tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

₫ 5 tỷ

12/04/2019

Mua bán Nhà phố tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

135 m2
₫ 6 tỷ

12/03/2019

Mua bán Nhà phố tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

₫ 8 tỷ

12/03/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

104 m2
4
4
₫ 8 tỷ

12/02/2019

Mua bán Nhà phố tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Yết Kiêu

₫ 22.1 tỷ

12/02/2019