Mua bán nhà phố tại Hội An, Quảng Nam

1 - 15 của 22
Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm Phô

₫ 20 tỷ

11/9/2019

Mua bán Nhà phố tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm Châu

50 m2
₫ 700 triệu

10/28/2019

Mua bán Nhà phố tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cửa Đại

300 m2
₫ 2.25 tỷ

7/19/2018

Mua bán Nhà phố tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm An

3000 m2

5/19/2017

Mua bán Nhà phố tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Xã Cẩm Nam

283 m2
Bắc
₫ 2.4 tỷ

5/10/2017

Mua bán Nhà phố tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Minh An

1100 m2
₫ 60 tỷ

4/21/2017

Mua bán Nhà phố tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm An

76 m2
₫ 8.69 tỷ

3/9/2017

Mua bán Nhà phố tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm An

270 m2
₫ 14.85 tỷ

3/8/2017

Mua bán Nhà phố tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm An

79 m2
₫ 8.69 tỷ

3/7/2017

Mua bán Nhà phố tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm An

79 m2
₫ 8.69 tỷ

3/6/2017

Mua bán Nhà phố tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cửa Đại

300 m2

1/20/2017

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Sơn Phong

175 m2
Nam
3
2
₫ 15 tỷ

1/6/2017

Mua bán Nhà phố tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Sơn Phong

500 m2

10/28/2016

Mua bán Nhà phố tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Sơn Phong

129 m2
₫ 3.1 tỷ

10/25/2016

Mua bán Nhà phố tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Sơn Phong

129 m2
₫ 3.1 tỷ

10/25/2016