Mua bán nhà phố tại Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

1 - 13 của 13
Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Xã Bình Kiến

154 m2
Tây
5
4
₫ 15.6 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 9

₫ 4.5 tỷ

12/03/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Xã Bình Kiến

154 m2
Tây Bắc
5
4

12/03/2019

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Xã Bình Kiến

154 m2
Đông Bắc
6
6

12/03/2019

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Xã Bình Kiến

154 m2
₫ 15 tỷ

12/02/2019

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Xã Bình Kiến

154 m2
₫ 15 tỷ

12/02/2019

Mua bán Nhà phố 8 phòng ngủ tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 8

154 m2
8
₫ 16 tỷ

12/02/2019

Mua bán Nhà phố -1 phòng ngủ tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 9

154 m2
Tây
-1
₫ 15 tỷ

12/02/2019

Mua bán Nhà phố 8 phòng ngủ tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 9

154 m2
8
₫ 15 tỷ

12/02/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 7

118 m2
2
1
₫ 9 tỷ

12/02/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

₫ 3.6 tỷ

11/30/2019

Mua bán Nhà phố 1 phòng ngủ tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

190 m2
1
1
₫ 1.6 tỷ

11/23/2019

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 7

90 m2
₫ 7.2 tỷ

12/01/2017