Mua bán căn hộ tại Việt Nam

1 - 15 của 114
Sống chuẩn xanh Singapore với nhà phố The Pearlriverside Long An, chỉ ...

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

70 m2
Đông Nam
Trang Kieu
₫ 2.2 tỷ

12/02/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

75 m2
4
3
₫ 2.4 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Thanh Phú

100 m2
₫ 1.21 tỷ

12/11/2019

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

₫ 2.4 tỷ

12/11/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Phước Lợi

₫ 870 triệu

12/11/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Phước Lợi

40 m2
2
2
₫ 870 tỷ

12/11/2019

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Thanh Phú

80 m2
₫ 1.456 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Phước Lợi

80 m2
₫ 1.5 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

90 m2
₫ 1.55 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

90 m2
₫ 1.7 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

75 m2
₫ 1.77 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Phước Lợi

204 m2
4
3
₫ 1.9 tỷ

12/10/2019