Mua bán nhà phố tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

1 - 15 của 874
Bán nhà mặt tiền Hồng Bàng 72m2 ngang 5.5m giá 13,3 tỷ

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

144 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 13.3 tỷ

11/6/2019

Mua bán Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Long

₫ 2.6 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố -1 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phương Sài

52 m2
-1
₫ 2.6 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố 9 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

₫ 11 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

₫ 50 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

₫ 10.5 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

68 m2
₫ 24 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

100 m2
₫ 19 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

₫ 17.5 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

110 m2
₫ 6.5 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hòa

₫ 6.9 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

120 m2
₫ 11 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Tân

₫ 5.8 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hòa

₫ 18.5 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Hải

₫ 8 tỷ

11/17/2019