Mua bán nhà phố tại Thành phố Hải Dương, Hải Dương

1 - 15 của 27
Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Quang Trung

135 m2
Đông Bắc
4
5
₫ 6.45 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Bình Hàn

₫ 6.45 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố 15 phòng ngủ tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

214 m2
15
₫ 5.2 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Bình Hàn

₫ 3.5 tỷ

11/10/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Ngọc Châu

70 m2
Đông
5
3
₫ 2.57 tỷ

11/10/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Phạm Ngũ Lão

80 m2
Bắc
2
₫ 3.2 tỷ

11/10/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Ngọc Châu

72 m2
Đông Bắc
3
3
₫ 5.25 tỷ

11/10/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Lê Thanh Nghị

₫ 1.45 tỷ

11/10/2019

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Lê Thanh Nghị

62 m2
₫ 1.5 tỷ

11/8/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

₫ 1.65 tỷ

11/7/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Ngọc Châu

₫ 4.35 tỷ

11/4/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Phạm Ngũ Lão

90 m2
3
₫ 6.7 tỷ

11/4/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

68 m2
4
4
₫ 3.55 tỷ

11/4/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

68 m2
4
4
₫ 3.55 tỷ

11/4/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

68 m2
Bắc
3
₫ 2.85 tỷ

1/11/2018