Mua bán Nhà phố tại Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

1 - 15 của 30
Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Thị Trấn Trảng Bom

144 m2
Tây
2
2
₫ 2.2 tỷ

07/08/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Bắc Sơn

220 m2
Đông
2
2
₫ 2.2 tỷ

07/08/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Thị Trấn Trảng Bom

144 m2
Nam
2
2
₫ 1.8 tỷ

07/08/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Thị Trấn Trảng Bom

90 m2
Đông
2
2
₫ 1.8 tỷ

07/07/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Giang Điền

144 m2
Đông
2
2
₫ 1.8 tỷ

07/07/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Thị Trấn Trảng Bom

100 m2
Nam
3
2
₫ 3.7 tỷ

07/06/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Bình Minh

1070 m2
₫ 7 tỷ

07/05/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Giang Điền

100 m2
Đông Nam
3
2
₫ 1.9 tỷ

07/01/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã An Viễn

230 m2
Tây Bắc
3
2
₫ 1.8 tỷ

07/01/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Thị Trấn Trảng Bom

230 m2
Tây
3
2
₫ 1.8 tỷ

07/01/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Thị Trấn Trảng Bom

144 m2
Đông
2
2
₫ 1.5 tỷ

07/01/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Đồi 61

222 m2
3
2
₫ 1.991 tỷ

06/30/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Sông Thao

400 m2
Nam
4
2
₫ 2.5 tỷ

06/30/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Đồi 61

100 m2
Tây Bắc
2
3
₫ 1.9 tỷ

06/30/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Giang Điền

220 m2
Đông
₫ 1.9 tỷ

06/30/2020